menú
dereito acceso

dereito acceso

desde aquí podes coñecer qué datos temos sobre a túa persona ou ben coñecer a información exacta dunha conversación.
cobre o seguinte formulario, adxunta unha copia do teu DNI (en caso de actuar por medio de representante legal é necesario aportar copia do DNI do representante, así como do documento que recolla a representación) e envíasnolo por calquera dos seguintes medios:
ao correo electrónico R-al-habla@mundo-r.net
ao apartado de correos 2096 15080 A Coruña

Prazos:
R informarache no prazo de 1 mes dende a recepción da túa petición da aceptación ou denegación da mesma.

Coa información da aceptación da túa petición de acceso aos teus datos persoais, R remitirache dita información (os teus datos persoais incluídos nos ficheiros de R, os resultantes de calquera elaboración, proceso ou tratamento, a finalidade do tratamento que facemos con eles, a orixe dos mesmos, os cesionarios e o prazo previsto de conservación dos mesmos) ou ben te convidará ás súas instalacións para que os visualices persoalmente.

No caso de que solicitases acceso a unha gravación, remitiráseche un arquivo de audio coa mesma.calquera sistema operativo
nome: dereito_acceso.pdf
tamaño: 21,57 Kb
descargado: 1606 veces
 descargar o formulario de dereito de acceso