menú

formularios LOPD

documentación necesaria para que o exercizo dos dereitos ARCO (acceso, rectificación, cancelación e oposición) se poida realizar a través da webdereito acceso

facilitar o acceso a datos personais e a gravacións de chamadas ao centro de atención ao cliente


dereito cancelación

cancelación dos datos personais que sobre a súa persoa posúe a empresadereito de inclusión

petición dun cliente para incluír os seus datos en repertorios telefónicos


dereito exclusión

petición dun cliente para que a empresa cese no envío dos seus datos personais ás guías telefónicas e a os servizos de información sobre números de abonados ou ben que manteña o envío de datos pero que elimine algunha das liñas telefónicas que foron enviadasdereito exclusión publicidade

petición dun cliente para que os datos que sexan incluídos en guías telefónicas e repertorios telefónicos non sexan utilizados con fins de publicidade e prospección comercial


dereito oposición

petición dun cliente para que a empresa deixe de usar os seus datos persoais, todos ou algún, para un uso concretodereito rectificación

para a rectificación e/ou modificación de datos persoais por parte do cliente