menú

vinR

manuais e guías de uso para o servizo de videocolaboración de Rcompatibilidade de vinR

táboa de compatibilidade de vinR


guía da aplicación pc

descrición e guía rápida de uso da aplicación para pcguía do moderador

pasos a seguir para lanzar e xestionar unha reunión


guía para android

guía rápida de uso da aplicación para teléfonos Androidguía para IOS

guía rápida de uso da aplicación para iPhone e iPad


guía para web

pasos a seguir para entrar como invitado nunha reunión mediante un navegador web