menú

descargas

no servicio de "descargas" de mundo-R encontrarás todos os arquivos que R pon a disposición dos seus clientes para complementar calquer servicio dos que ofrecemos


guías de uso e configuración dos servizos de móbilR; manuais orixinais de terminais de telefonía móbil


guías de uso, configuración e manuais orixinales de equipos utilizados no servizo de telefonía de R


manuais de instrucións orixinais, guías de uso e configuración de servizos de internet de R


guías de uso, configuración e manual de equipos utilizados no servizo 3ollos Rprodutos específicos para empresas: redes privadas virtuais, ollomol, hosting, housing, etc.


formularios (dereitos ARSOLP, cambio titular…) e programas e ferramentas xerais