menú

cloud

manuais de uso e configuración dos servizos cloud de Rbackup datacenter R

manual de uso da consola web do servizo backup a disco no datacenter R


backup R

manual de configuración e uso do servizo de backup remoto de ficheiros de Rdatacenter virtual

manual de configuración do servizo datacenter virtual de R


DRaaS C2C

manual de configuración e uso de Disaster Recovery as a Service Cloud to CloudDRaaS Op2c

manual de configuración e uso de Disaster Recovery as a Service OnPremise to Cloud


hosting web R

manual de configuración e uso dos servizos de hosting web Rseguridade xestionada

manual de configuración do servizo seguridade xestionada de R