menú

solución pemes

solución pemes R fácil, flexible e conectada. un servizo completo para as comunicación da túa oficina


códigos de activación/desactivación dos servizos de liñas telefónicas

códigos para activar, desactivar e consultar o estado dos servizos asociados á liña telefónica fixa ou móbil.