menú

teléfono PC

manual rápido de instalación e configuración do teléfono PC de Rmanual teléfono PC de R

guía de referencia básica do teléfono PC de R


teléfono PC de R

aplicación software que permite recibir, realizar e xestionar chamadas no seu PC, con servizos avanzados de telefonía IP