menú
dereito de limitación

dereito de limitación

petición dun cliente para que deixemos de tratar os teus datos, pero non os eliminemos, cando impugnases a exactitude dalgún dato ou exerceses un dereito de oposición, mentres avaliamos a solicitude, cando o tratamento sexa ilícito, pero non queiras unha supresión ou se necesitas que os manteñamos, pero sen tratalos, para que poidas formular algunha reclamación
cobre o seguinte formulario, adxunta unha copia do teu DNI (en caso de actuar por medio de representante legal é necesario aportar copia do DNI do representante, así como do documento que recolla a representación) e envíasnolo por calquera dos seguintes medios:
ao correo electrónico R-al-habla@mundo-r.net
ao apartado de correos 2096 15080 A Coruña

Prazos:
a.
No caso de que poidamos completar a túa petición, R informarache de que a mesma foi efectuada no prazo de 1 mes dende a recepción da túa solicitude.
b. No caso de que non poidamos completar a túa petición, R informarate dos motivos que nos impiden realizala no prazo de 1 mes dende a recepción da túa solicitude.calquera sistema operativo
nome: dereito-limitacion-gal.pdf
tamaño: 20,52 Kb
descargado: 34 veces
 descargar o formulario de dereito de limitación do tratamento