menú
dereito de portabilidade

dereito de portabilidade

petición dun cliente de que lle facilitemos os datos que nos facilitou en canto á relación contractual con R nun formato informático estruturado ou que mesmo llos facilitemos a outro responsable do tratamento
cobre o seguinte formulario, adxunta unha copia do teu DNI (en caso de actuar por medio de representante legal é necesario aportar copia do DNI do representante, así como do documento que recolla a representación) e envíasnolo por calquera dos seguintes medios:
ao correo electrónico R-al-habla@mundo-r.net
ao apartado de correos 2096 15080 A Coruña

Prazos:
a.
No caso de que poidamos completar a túa petición, R informarache de que a mesma foi efectuada no prazo de 1 mes dende a recepción da túa solicitude.
b. No caso de que non poidamos completar a túa petición, R informarate dos motivos que nos impiden realizala no prazo de 1 mes dende a recepción da túa solicitude.calquera sistema operativo
nome: dereito-portabilidade-gal.pdf
tamaño: 98,56 Kb
descargado: 78 veces
 descargar o formulario de dereito de portabilidade