menú
dereito de supresión

dereito de supresión

supresión dos datos personais que sobre a súa persoa posúe a empresa
cobre o seguinte formulario, adxunta unha copia do teu DNI (en caso de actuar por medio de representante legal é necesario aportar copia do DNI do representante, así como do documento que recolla a representación) e envíasnolo por calquera dos seguintes medios:
ao correo electrónico R-al-habla@mundo-r.net
ao apartado de correos 2096 15080 A Coruña

Prazos:
a. No caso de que poidamos completar a túa petición, R informarate de que a mesma foi efectuada no prazo de 1 mes dende a recepción da túa solicitude.
b. No caso de que non poidamos completar a túa petición, R informarate dos motivos que nos impiden realizala no prazo de 1 mes dende a recepción da túa solicitude.calquera sistema operativo
nome: dereito_supresion.pdf
require: Adobe Acrobat Reader
tamaño: 19,08 Kb
descargado: 401 veces
 descargar o formulario de dereito de supresión