menú
dereito exclusión publicidade

dereito exclusión publicidade

petición dun cliente para que os datos que sexan incluídos en guías telefónicas e repertorios telefónicos non sexan utilizados con fins de publicidade e prospección comercial
cobre o seguinte formulario, adxunta unha copia do teu DNI (en caso de actuar por medio de representante legal é necesario aportar copia do DNI do representante, así como do documento que recolla a representación) e envíasnolo por calquera dos seguintes medios:
ao fax 900 825 582
ao correo electrónico R-al-habla@mundo-r.net
ao apartado de correos 2096 15080 A Coruña

Plazos:
a
. Unha vez que recibamos a túa petición, e sempre que esta sexa válida, realizaremos os cambios solicitados no prazo máximo de 10 días.
b. Ten en conta que as actualizacións de datos nos servizos de información sobre números de subscritores e nas guías electrónicas se realizan con carácter aproximadamente mensual e sempre en función do calendario publicado pola Comisión Nacional do Mercado de Telecomunicacións. Ademais debes saber que dende que R envía a actulización dos datos, as empresas que xestionan os devanditos servizos contan cun prazo de ata 10 días para actulizar as súas propias bases.
c. Ten en conta que as actualizacións de datos nas guías telefónicas provinciais só se realizan con carácter anual.calquer sistema operativo
nome: dereito_exclusion_publicidade.pdf
require: Adobe Acrobat Reader
tamaño: 32,55 Kb
descargado: 217 veces
 descargar o formulario de dereito de exclusión de publicidade