menú
dereito oposición

dereito oposición

petición dun cliente para que a empresa deixe de usar os seus datos persoais para tratamentos basedos no interes lexítimo. Para saber cales son no teu caso podes consultalo na Política de Privacidade para Clientes na nosa web
cobre o seguinte formulario, adxunta unha copia do teu DNI (en caso de actuar por medio de representante legal é necesario aportar copia do DNI do representante, así como do documento que recolla a representación) e envíasnolo por calquera dos seguintes medios:
ao correo electrónico R-al-habla@mundo-r.net
ao apartado de correos 2096 15080 A Coruña

Prazos:
a.
No caso de que poidamos completar a túa petición, R informarache de que a mesma foi efectuada no prazo de 1 mes dende a recepción da túa solicitude.
b. No caso de que non poidamos completar a túa petición, R informarate dos motivos que nos impiden realizala no prazo de 1 mes dende a recepción da túa solicitude.calquera sistema operativo
nome: dereito_oposicion.pdf
require: Adobe Acrobat Reader
tamaño: 0 Kb
descargado: 267 veces
 descargar o formulario de dereito de oposición