menú
dereito rectificación

dereito rectificación

para a rectificación e/ou modificación de datos persoais por parte do cliente
cobre o seguinte formulario, adxunta unha copia do teu DNI (en caso de actuar por medio de representante legal é necesario aportar copia do DNI do representante, así como do documento que recolla a representación) e envíasnolo por calquera dos seguintes medios:
ao correo electrónico R-al-habla@mundo-r.net
ao apartado de correos 2096 15080 A Coruña

Prazos:
a. No caso de que poidamos realizar os cambios solicitados, R informarate de que o devandito cambio foi efectuado no prazo de 1 mes dende a recepción da túa solicitude.
b. No caso de que non poidamos realizar os cambios solicitados, R informarate dos motivos que nos impiden realizalos no prazo de 1 mes dende a recepción da túa solicitude.calquera sistema operativo
nome: dereito_rectificacion.pdf
require: Adobe Acrobat Reader
tamaño: 18,79 Kb
descargado: 349 veces
 descargar o formulario de dereito de rectificación