menú

espazo web

activación e configuración do espazo web para os clientes de R con internet



activación e obtención das estadísticas web

guía cunha descrición breve sobre a información que aportan as estadísticas web proporcionadas por R e ademais indica onde poden ser consultadas


activación e xestión do espazo web para empresas

guía explicativa sobre cómo activar o espacio web proporcionado por R ó que logo poder subir contidos



activación e xestión do espazo web para particulares

guía explicativa sobre como activar o espazo web proporcionado por R ó que logo poder subir contidos