menú

autorizacións

formularios para a devolución de equipos, para a xestión en tendas de persoas distintas ao titular, para a entrega dun terminal nun enderezo distinto ao de provisión...autorización xestión en tendas de non titulares

documento que autoriza a unha persoa distinta do titular da liña en R a realizar xestións nunha tenda ou distribuidor